งานบริหารทั่วไป
งานเลขานุการและอำนวยการ
  งานพัสดุ
  งานประชาสัมพันธ์
   เข้าสู่ระบบ
   สถิติการเข้าชม
   วันนี้ 30 คน
   เดือนนี้ 929 คน
   ปีนี้ 5729 คน
   ทั้งหมด 47619 คน
   หน้าหลัก -> งานเลขานุการและอำนวยการ
   ไฟล์เอกสารที่แนบ :

   รายชื่อบุคลากรงานเลขานุการและอำนวยการ เบอร์โทรภายใน 118

    

    

   นายนราธิป  เพิ่มผล

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   ๐๙๖-๒๔๘๓๙๔๙

   หัวหน้างานเลขานุการ

    

    

   นางสาววลัยพร เรือนเพชร

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   เลขานุการ
    

   นางสาวเบญจวรรณ  เอิกเกริก

   เจ้าพนักงานธุรการ

   ๐๙๘-๕๑๙๒๒๑๖

   เลขานุการ
    

   นางสาวนันทพร  นาคแสง

   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

   ๐๙๔-๒๓๐๙๔๗๓

   เลขานุการ

   นายวรรณพงษ์ บัววรรณ

   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

   ๐๙๒-๗๔๗๗๘๒๕๑

   เลขานุการ
    

   นายวีระพล  ด่านกระโทก

   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

   ๐๘๖-๒๕๙๗๔๘๘

   เลขานุการ
    

   นายศราวุฒิ สวยรูป

   ๐๘๗-๙๐๗๗๒๓๑

   พนักงานขับรถยนต์

    

    

    

    

   โพสโดย : admin วันที่ 2013-07-31 อ่าน 2239