งานบริหารทั่วไป
งานเลขานุการและอำนวยการ
  งานพัสดุ
  งานประชาสัมพันธ์
   เข้าสู่ระบบ
   สถิติการเข้าชม
   วันนี้ 48 คน
   เดือนนี้ 607 คน
   ปีนี้ 607 คน
   ทั้งหมด 42497 คน
   หน้าหลัก -> งานยานพาหนะ

   รายชื่อบุคลากรงานบริหารยานพาหนะ เบอร์โทรภายใน 131

    

     1.นายวรวุฒิ  บุญญานุโกมล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
     2.นายเสวือน  อร่ามเรือง พนักงานขับรถยนต์
     3.นายประจักษ์   มาลีหวล พนักงานขับรถยนต์
     4.นายสุบิน  พลอินทร์ พนักงานบริการ
     5.นายสุวิทย์   ขอชัย พนักงานขับรถยนต์
     6.นายโชติ   วสุวัชร์ พนักงานขับรถยนต์
     7.นายศราวุฒิ  สวยรูป
     8.นายกฤช หวังมั่น พนักงานขับรถยนต์
     9.นายกิตติพันธ์  สำรวมจิต พนักงานขับรถยนต์
     10.นางประนอม  ไชยศรี พนักงานวิทยุ
   โพสโดย : admin วันที่ 2013-07-31 อ่าน 1947