งานบริหารทั่วไป
งานเลขานุการและอำนวยการ
  งานพัสดุ
  งานประชาสัมพันธ์
   เข้าสู่ระบบ
   สถิติการเข้าชม
   วันนี้ 1 คน
   เดือนนี้ 331 คน
   ปีนี้ 331 คน
   ทั้งหมด 49269 คน


   ดาวน์โหลดคลิ๊ก  drive.google.com/file/d/0B4YW4ilOKUBNbm9mNlhvbHpJbHc/view
   28 เมษายน 2559  โพสโดย user admin   (อ่าน 472)   ประกาศแนวทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วนงานด้านการจัดซื้อจีัดจ้าง พ.ศ.2560...
   26 พฤศจิกายน 2561  โพสโดย user admin   (อ่าน 27)

   ประกาศแนวทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วนงานด้านการจัดซื้อจีัดจ้าง พ.ศ.2560...
   26 พฤศจิกายน 2561  โพสโดย user admin   (อ่าน 32)

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามเอกสารที่แนบ
   20 เมษายน 2558  โพสโดย user admin   (อ่าน 730)

    1. แบบขอนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บสสจ.สุรินทร์ 2.ข่าวประกวดราคา ไตรมาสที่1/2561...
   13 ธันวาคม 2560  โพสโดย ศรันย์ พงษ์สาลี   (อ่าน 169)

   ระเบียบกระทรวงการคลังปี 2560
   25 พฤศจิกายน 2560  โพสโดย ศรันย์ พงษ์สาลี   (อ่าน 149)

    1. วิธีการ Setup configuration IE
   25 พฤศจิกายน 2560  โพสโดย ศรันย์ พงษ์สาลี   (อ่าน 170)

   บัญชีราคามาตรฐานคุภัณฑ์ สำนักงบประมาณปี 2561
   02 เมษายน 2561  โพสโดย user admin   (อ่าน 108)

   แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนว่ยงานของรัฐ  ตามว.119...
   22 สิงหาคม 2561  โพสโดย user admin   (อ่าน 63)

    เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ กลุ่มงานนบริหารทั่วไป สสจ.สุรินทร์ปี 2562...
   09 มกราคม 2562  โพสโดย user admin   (อ่าน 12)

    ระเบียบการลา 2555
   24 มิถุนายน 2559  โพสโดย user admin   (อ่าน 399)

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขการมอบอำนาจ 533/2555   
   24 มิถุนายน 2559  โพสโดย user admin   (อ่าน 601)

   อ่านทั้งหมด